2012 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis

Pasaulio pabaiga


Svarbiausia pagydyti Ligelę,
kuri neleidžia suleisti dantų į obuolį užsimerkus,
plėšti kasnį iki pat šerdies pilnos sėklų,
ryti it paskutinį ir skaniausią dalyką, ką esi valgęs.
Tas pats ir su balinta kavele daryta Draugo, ir su perlenktu omletu,
ir Šėtonu varymu iš namų pasitelkus smilkalus ir maišą pelynų stiebų,
ir su bokalu alaus,
kurį "ištaškai" ant "Muzikos Rūsio" sienų skambant "I need a hero",
ir su lenku, kuris neturi širdies,
ir su Valera, kuris, vienas Dievas težino, kur iškeliavo, nepalikęs anei raštelio.

Pasaulio pabaiga atsitinka kiekvieną kartą nuėjus miegoti.
Kaip gerai, kad kiekvieną kartą prieš tai būna palinkėta saldžių sapnų.