2008 m. gegužės 7 d., trečiadienis

liūdnojo Žvejo istorija

Jie atėjo iš anapus kopų
atnešdami smėlio kitokio.
Išbrinkusios pėdos
ir suskirdę delnai
vaizdžiai lipdė istorijas
iš dykumų miglos
priimtinai lengvai.

Jų balsas sklido toli.
Egzotiškos natos
atsimušusios
į vietinių langus
parnešdavo mielinių bandelių
skleidžiamo kvapo.

Vakarinės pasakos
apie vandens ir smėlio,
žemės ir vėjo
kontrastus
sukeldavo nepaaiškinamą norą
kraustytis
į trapius namukus
atėjūnų greitai
suręstus.

***
O vakaruos ramiai
bangavo jūra.
Pamažėle nuplaudama tolyn
pakrantėje išmestą
senąjį, bet dar savimi
kvepiantį rūbą.

skamba: pj harvey- the dancer

Komentarų nėra: