2009 m. lapkričio 14 d., šeštadienis

+37

Jie grįš:
naujomis vagomis
tekės sklandžiai,
neputos krantais,
nes bus išmokę, kur
reikia jėgos, o kur ne.
Aiškios krypties srovės
skandins nendres
įbridusias per giliai jų tako.
Šniokš jie jau kitais garsais,
kraipys galvas žmonės,
"apie ką kalba?"
Jie grįš.
Lauksiu išsileidus plaukus,
o pėdos nyks
po želiančiu smėliu.

Komentarų nėra: